Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.myminikin.sk

ďalej aj ako "VOP")

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.myminikin.sk

Janea stores s.r.o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 43889/N

Miesto podnikania: Pri Dobrotke 786/61, 949 01 Nitra, Slovensko
IČO: 51043041 
DIČ: 2120571376
IČ DPH: nie sme platcami DPH

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2701275815 / 8330, vedený vo FIO Banke.
IBAN: SK3683300000002701275815
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

(ďalej aj ako "predávajúci", "prevádzkovateľ" alebo "www.myminikin.sk")

Zodpovedná osoba/Kontaktné údaje

Ing. Jana Francúzová

Email: info@myminikin.sk
Telefón: +421 0948 090 705

Doručovacia adresa: Janea stores s.r.o.,Pri Dobrotke 61, 949 01 Nitra, Slovensko
Vymedzený čas na komunikáciu so zákazníkmi: Pondelok - Piatok: 9:00 - 16:00


Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1
www.soi.sk

 1. Úvodné ustanovenia

Tieto VOP upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a Vami (zákazníkom) ako kupujúcim, predmetom ktorého je predaj a kúpa tovaru na diaľku prostredníctvom nášho internetového obchodu umiestneného na webovom sídle www.myminikin.sk(ďalej aj ako "kúpna zmluva").

VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a preto odoslaním Vašej objednávky potvrdzujete, že ste sa s týmito VOP, ako aj reklamačným poriadkom a ustanoveniami o ochrane osobných údajov, oboznámili a v tomto znení ich akceptujete.

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Predávajúci Vám umožňuje nakupovať v internetovom obchode bez registrácie formou jednorazového objednávkového formuláru, avšak registráciou u nás môžete po prihlásení jednoducho a pohodlne nakupovať (bez opakovaného zadávania zákazníckych údajov) a zároveň získať výhody verného zákazníka.

O registrácii

Registráciou v internetovom obchode www.myminikin.sk:

 • pohodlne a jednoducho nakúpite bez opakovaného zadávania Vašich údajov,
 • získavate pravidelné informácie o novinkách a zľavách,

 

Realizácia objednávky

Svoj nákup zrealizujete vložením vybraného tovaru do košíka, vyplnením objednávkového formulára a potvrdením funkcie "Dokončiť objednávku s povinnosťou platby", a teda Vašim záväzným súhlasom s objednávkou. Bezodkladne po prijatí Vašej objednávky od nás obdržíte e-mail s potvrdením objednávky a jej rekapituláciou ( názov a cena tovaru, cena dodania tovaru, adresu miesta doručenia tovaru, podmienky a spôsob prepravy), ako záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho, čím je uzavretá kúpna zmluva. Uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a spracovaním osobných údajov a zároveň, že s nimi súhlasíte.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia povinností oboma zmluvnými stranami z nej vyplývajúcich. Vaša objednávka bude nami archivovaná za účelom plnenia povinností z nej vyplývajúcich a vyplývajúcich nám z platných právnych predpisov po celú dobu prevádzky internetového obchodu a nebude prístupná tretím neoprávneným osobám.

Storno objednávky

Ak si želáte Vašu objednávku zrušiť, urobiť tak môžete  do 12 tich hodín od vytvorenia Vašej objednávky. Storno objednávky môžete vykonať prostredníctvom e-mailu na adrese: info@myminikin.sk alebo telefonicky na čísle: +421  0948 090 705. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, a vtedy, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia Vám nie je schopný dodať tovar v predpokladanej lehote dodania alebo v cene uvedenej pri tovare. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak ste v takomto prípade už za tovar zaplatili, bude Vám uhradená čiastka bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní, prevedená späť na Váš účet a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

 1. Cena a spôsob úhrady

Kúpna cena za tovar

Všetky ceny za tovar uvedené v našom internetovom obchode pravidelne aktualizujeme a sú uvádzané  vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi. Uvedená cena pri tovare nezahŕňa náklady za dodanie tovaru - poštovné a dobierka. Konečnú cenu za tovar aj spolu s nákladmi za jeho dodanie na základe vybraného spôsobu doručenia Vám zrekapitulujeme ešte pred záväzným odoslaním objednávky. V prípade, že ste našim registrovaným zákazníkom a v rámci vernostného systému si vyberiete ako odmenu za Vašu vernosť zľavu alebo zľavový kupón, konečná cena po zľave Vám bude zobrazená vo finálnej rekapitulácii objednávky. Doklad o kúpe Vám pošleme vždy ako prílohu k potvrdeniu Vašej objednávky, slúži tiež ako záručný list.

Spôsob úhrady kúpnej ceny

Kúpnu cenu za Vami vybraný tovar môžete uhradiť nasledovným spôsobom:

 • platba bankovým prevodom- pri výbere tejto možnosti obdržíte v potvrdení Vašej objednávky všetky potrebné údaje k platbe. Tovar budeme expedovať po pripísaní platby na náš bankový účet. Zároveň Vás žiadame o zrealizovanie platby do 7 (siedmych) dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.
 • dobierka - za tovar zaplatíte pri prevzatí v hotovosti poštovému prepravcovi alebo na pošte.
 • Platba prevodom ako aj platba kartou je ZADARMO, pri platbe na dobierku sa účtuje poplatok 1 EUR. Do Českej republiky neposkytujeme doručenie na dobierku.
 • osobný odber už nie je možný. Ak ho napriek upozorneniu zvolíte, upozorní Vás suma 99 eur. Následne zvoľte doručenie Slovenskou poštou.
 1. Dodacie podmienky a poštovné

Vaše objednávky vybavujeme priebežne každý deň a objednaný tovar sa snažíme expedovať v čo najkratšom možnom termíne.

Čo znamenajú jednotlivé dodacie lehoty uvedené pri tovare?

 • skladom- tovar máme v uvedenom množstve na našom alebo externom sklade a expedujeme najneskôr do 2-3 pracovných dní po prijatí  Vašej objednávky pri spôsobe dobierkou. V prípade platby prevodom do 2-3 pracovných dní od prijatia platby na náš účet. O prijatí platby na náš účet Vás budeme informovať e-mailom.
 • dodanie- tovar je objednaný od nášho dodávateľa, alebo je práve na ceste k nám od dodávateľa. Lehota uvedená pri tovare znamená za koľko dní k nám dorazí tovar od dodávateľa. Tovar expedujeme najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí tovaru od dodávateľa. Dodacia lehota je medzi 7 – 14 pracovnými dňami, najneskôr však do 14 - 21 pracovných dní. V prípade, že malo dôjsť k predĺženiu dodacej doby, budeme Vás informovať. Všetky sady, obliečky a doplnky do postieľky sú len na objednávku priamo od výrobcu (sú šité na zákazku). Odoslanie je do 14-21 pracovných dní.
 • v prípade objednania väčšieho množstva tovaru ako je uvedené na sklade, sa dodacia lehota môže predĺžiť z dôvodu objednania tovaru. O takomto postupe Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. 
 • v prípade objednania tovaru skladom spolu s tovarom na objednávku posielame tovar až po skompletizovaní celej objednávky. Po dohode je možné objednávku rozdeliť avšak zvýšené prepravné náklady hradí kupujúci.

Doručenie tovaru a poštovné

V rámci Slovenskej republiky a Česka si môžete zvoliť nasledovné spôsoby doručenia:

tovar doručovaný Slovenskou poštou 1.triedou doporučene:

Slovenská republika - 2€

Česko - 8€

 Pri objednávke nad 100 Eur je doprava ZDARMA

 

Zásielka je zvyčajne doručená do 1 pracovného dňa od odovzdania tovaru na prepravu prepravnej spoločnosti. O expedovaní Vás informujeme e-mailom.

 

Poplatky za balné sú zahrnuté v cene prepravy.

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu, resp. oprávnenej osobe alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu, a preto POZOR! Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť. Zároveň nezodpovedáme ani za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom alebo nesprávne uvedenými dodacími údajmi.

Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutom mieste a čase, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. V prípade, že tovar neprevezmete, alebo nezabezpečíte jeho prevzatie, v dohodnutom čase a mieste, alebo odmietnete tovar prevziať, náš záväzok dodať tovar sa považuje za splnený, a preto máme v takomto prípade právo odstúpiť od zmluvy a požadovať od Vás náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie tovaru je možné len po vzájomnej dohode.

Vlastnícke právo k tovaru kupujúci nadobudne prevzatím tovaru a úplným zaplatením celej kúpenej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

 1. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Ak nakupujete v našom internetovom obchode ako spotrebiteľ, ste oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru Vami alebo Vami určenou treťou osobou, s výnimkou dopravcu. Tovar sa tiež považuje za prevzatý ak sa:

 • Vami objednané tovary v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Odstúpiť od zmluvy môžete aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť ho písomnou formou v listinnej podobe na adrese: Janea stores s.r.o., Pri Dobrotke 61, 949 01 Nitra, alebo prostredníctvom e-mailu na elektronickej adrese: info@myminikin.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete písomné oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od počiatku. V súlade s ustanovením § 517 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení si môžete uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých druhov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší od počiatku len v tejto časti.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti so zmluvou, najmä kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru späť na našu adresu, prevodom na účet. Prosíme o zaslanie IBAN kódu Vášho účtu vo Vašom písomnom odstúpení od zmluvy. Platbu za zakúpený tovar Vám vrátime až po doručení vráteného tovaru späť na našu doručovaciu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, a to podľa skutočnosti, ktorá nastane skôr.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Tovar nám prosím nezasielajte späť na dobierku, v takomto prípade si vyhradzujeme právo tovar neprebrať!

Dovoľte nám informovať Vás, že v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy (to platí aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty). V prípade odstúpenia od zmluvy, nám prosím vráťte tovar kompletný, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný, inak zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V zmysle § 7 ods. 6 zákona č.102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,nemôžete odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:

 • predaj tovaru, ktorý nie je v pôvodnom obale,
 • predaj tovaru, ktorý je poškodený a ktorého ochranný obal po dodaní porušený,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, napríklad tovar šitý na mieru podľa potrieb zákazníka,
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

  Ak nakupujete tovar na www.myminikin.sk, ktorý je určený k ďalšiemu predaju tretej osobe, firma Janea stores s.r.o. nenesie zodpovednosť za podnikateľské riziko nášho klienta - predajcu.      Ak si klient objedná tovar za účelom ďalšieho predaja tretej osobe (vlastnému zákazníkovi), ktorý tovar neprevezme alebo vráti bez udania dôvodov, nie sme povinní tovar  späť prevziať a to s dôvodov že medzi firmou Janea stores s.r.o. a treťou osobou nevzniká žiadny právny vzťah.

Ako zásielku pri vrátení tovaru pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.

6.Reklamačný poriadok

Ako kupujúci - spotrebiteľ vady na tovare môžete uplatniť v rámci záručnej doby, a to v súlade s týmito VOP, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

Záručná doba v internetovom obchode www.myminikin.sk poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Doklad o kúpe je zároveň záručným listom.

Zodpovednosť za vady predávajúceho na tovare sa riadi ustanoveniami § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Predávajúci zodpovedá za vady zavinené výrobcom alebo predávajúcim, a ktoré má tovar pri prevzatí Vami ako kupujúcim. Nie sme zodpovední za vady vzniknuté z dôvodu nesprávneho zaobchádzania alebo používania tovaru.

Nekompletnosť zásielky alebo mechanické poškodenie tovaru, ak táto vada nebola zjavná pri prevzatí zásielky, nám bezodkladne, najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky oznámte prostredníctvom e-mailu na adrese: info@myminikin.sk alebo telefonicky na čísle: +421   0948 090 705, v opačnom prípade Vám neskoršie reklamácie z tohto dôvodu nemusia byť uznané.

Postup pri reklamácii tovaru

Ak z dôvodu zistenej vady tovaru chcete u nás zakúpený tovar reklamovať, urobte tak bez zbytočného odkladu po zistení vady zakúpeného tovaru a uplatnenie reklamácie nám prosím oznámte prostredníctvom e-mailu na adrese info@myminikin.sk a v e-mailovej správe uveďte Vaše identifikačné údaje, číslo objednávky, druh tovaru a rozsah vád tovaru. Po obdržaní e-mailu Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

Pri uplatňovaní reklamácie, po vzájomnej dohode, zašlite písomnú reklamáciu spolu s chybným tovarom, kópiou dokladu o kúpe na adresu: Janea stores s.r.o., Pri Dobrotke 61, 949 01 Nitra. V písomnej reklamácií prosím uveďte: Vaše identifikačné údaje, číslo objednávky, druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti za vady tovaru ste si zvolili, dátum a prípadný podpis a ak je to technicky možné, priložte prosím aj fotodokumentáciu vád tovaru. Po obdržaní reklamovaného tovaru spolu s potrebnými dokumentmi Vám zašleme potvrdenie o uplatnení reklamácie prostredníctvom e-mailu.

Ako zásielku pri reklamácii tovaru pripraviť

Tovar, z hygienických dôvodov, pred zaslaním na reklamáciu riadne vyčistite. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a vhodne zabalená, aby počas prepravy k nám nedošlo k poškodeniu tovaru. K tovaru priložte kópiu dokladu o kúpe a prípadnú kópiu dodaciu listu (ak tovar nebol prevzatý osobne). Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.

Vybavenie reklamácie

Vašu reklamáciu sa pokúsime vybaviť čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia písomnej reklamácie, v opačnom prípade máte právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru za nový. V opodstatnených prípadoch môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS správou. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii zásielky a termíne doručenia.

V prípade opodstatnenej reklamácie Vám tovar bezplatne a bez zbytočného odkladu uvedieme do zodpovedajúceho stavu (v zmysle ustanovení §§ 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení) a zjednáme nápravu jedným z nasledovných spôsobov, a to:

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť -odstránením vady,
 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť -výmenou veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenou súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimeranú náklady,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť -výmenou veci, odstúpením od zmluvy a vrátením finančných prostriedkov, alebo poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru.

Ak nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať, aj keď ide o odstrániteľné vady, máte právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.

V prípade, že nakupujete v našom internetom obchode ako podnikateľ, v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, zodpovednosť za vady predávajúceho a podmienky záruky sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

7.

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základní ustanovení

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Janea stores s.r.o, IČO: 51043041,so sídlom: Pri Dobrotke 61, 949 01 Nitra,ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Pri Dobrotke 61, 949 01 Nitra

email:info@myminikin.sk

telefón:+421 903 769 340

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Ing. Jana Francúzová, +421 903 769 340

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza /k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie …5. rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program…

 

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 

 8.Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy (záväzná objednávka a potvrdenie objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), týmito VOP a platnými právnymi predpismi. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č.102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako i súvisiacimi predpismi.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na webovom sídle internetového obchodu www.myminikin.sk. Vzhľadom k veľkému počtu produktov a dodávateľov, môžu byť niektoré popisy v českom jazyku. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte. Mojeatvoje.sk nenesie zodpovednosť za gramatické chyby.

Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto VOP prečítali, oboznámili ste sa s ich obsahom a bez výhrad prijímate všetky ustanovenia týchto VOP, reklamačných podmienok ako aj ustanovenia o ochrane osobných údajov v platnom znení uvedenom na stránkach nášho internetového obchodu v deň odoslania záväznej objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na doručenie, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Váš názor nás zaujíma, a preto všetky Vaše podnety, ale aj sťažnosti privítame na našej doručovacej adrese alebo formou e-mailu na adrese:info@myminikin.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23.9.2017 a plne nahradzujú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky.

Váš internetový obchod  - www.myminikin.sk

 

 

Na marketingové účely a tiež preto, aby sme Vám vedeli doručiť tovar, si potrebujeme uložiť do vášho prehliadača údaje (cookies). Tieto údaje zdieľame aj s tretími stranami. Súhlasíte s ich uložením?